Правила сайта - PARITET

SEVGİLİ KULLANICI!
ADDVPARITET.COM'A HOŞ GELDİNİZ!

Sitemiz, aşağıda belirtildiği gibi belirli davranış kurallarının uygulandığı, yılın ve günün herhangi bir saatinde konumundan bağımsız olarak sınırsız sayıda kişiye ücretsiz erişime sahip halka açık bir yerdir. Sizinle bir anlayışa varmak için, bizimle işbirliği yapmak veya sitemizde sunulan hizmetleri almak amacıyla sitemizde bulunma ve kaynaklarını kullanma kurallarını belirleyen bu Kuralların metnini sunuyoruz

Lütfen Kurallarımızı sonuna kadar dikkatlice okuyunuz!

Bu nedenle, dikkatinize sitenin Kurallarını sunuyoruz:

  1. Terimler ve tanımlar

1.1 Yönetici; yetkili çalışanları ve bu Siteyi bu Kurallara uygun olarak yöneten ve gerekli ekipmanı kullanan bölümleri şahısında  Paritet Hukuk Bürosu LTD dir.

1.2 Site; advparitet.com sitesi, belirtilen etki alanının sonraki tüm seviyelerini içerir, hem Kullanıcının bu Kuralları kabul ettiği tarihte çalışır, hem de tüm geçerlilik süresi boyunca başlatılır ve faaliyete geçer) ve Kullanıcı tarafından kullanılabilir  internet sitesidir, mantıksal olarak birbirine bağlı veri dizileri (kartvizit sayfaları dahil web sayfaları ve Yönetici hakkında temel bilgileri içeren saplama sayfaları, görsel-işitsel ekranlar dahil diğer içerik) şeklindeki entelektüel etkinliğin sonucu olan web sitesinin, uygulamaların ve diğer kaynakların mobil versiyonu, arayüz (interface), yazılım ve komutlar) bilgisayar ekipmanının çalışması için tasarlanmıştır.

1.3 Kurallar,  Site Yöneticisi ve Kullanıcı arasındaki ilişkiyi yöneten kurallardır.

1.4 Kullanıcı; yürürlükteki yasalara göre bu Kuralları kabul etmesi için izin verilen yaşa ulaşmış ve uygun yetkiye sahip bir kişidir (önceden ve bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır).

  1. Kuralların Amacı

2.1 Kurallar, Sitenin kullanımı ve geliştirilmesi için koşulların yanı sıra Kullanıcılarının ve Yöneticinin hak ve yükümlülüklerini tanımlar. Kurallar ayrıca Sitenin Kullanıcısı olmayan ancak Site Kullanıcılarının eylemleri sonucunda hak ve menfaatleri etkilenebilecek üçüncü şahısların hak ve menfaatleriyle ilgili ilişkiler için de geçerlidir.

2.2 Kurallar, konusu Yönetici tarafından Kullanıcıya Sitenin kullanımına ve işlevselliğine erişim sağlanması olan, Kullanıcı ile Yönetici arasında yasal olarak bağlayıcı bir belgedir. Kurallar ayrıca, Sitenin İnternet’teki ilgili bölümlerinde yer alan Sitenin belirli işlevlerinin (verileri ve komutları dahil) kullanımına erişim sağlanmasını düzenleyen tüm özel belgeleri de içerir.

2.3 Kullanıcı, Kuralları tamamen tanımakla yükümlüdür. Kullanıcının bu Kurallara rızası, Kullanıcının Rusya Federasyonu Medeni Kanununun 438. Maddesi uyarınca Kuralların tüm hükümlerini tam ve koşulsuz olarak kabul etmesi anlamına gelir.

2.4 Yönetici, bu Kurallara ve yürürlükteki yasalara uygun olarak tüm ilgili taraflara Siteye erişim sağlar.

2.5 Kurallar, Site Yöneticisi tarafından herhangi bir yasal nedenden dolayı herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değiştirilebilir. Aynı zamanda, Kurallar her zaman açık ve halka açık bir belgedir ve öyle kalacaktır. Kuralların güncel versiyonu her zaman internette şu adreste bulunacaktır: https://advparitet.com/pravila-saita/. Yönetici, Kullanıcıların değişiklikler için Kuralların şartlarını düzenli olarak kontrol etmelerini önerir. Kurallarda değişiklik yapıldıktan sonra Kullanıcının Siteyi kullanmaya devam etmesi, Yönetici tarafından Kullanıcının bu değişiklikleri kabul ve rıza göstermesi olarak değerlendirilecektir.

2.6 Kuralların şartları, bilgi kullanım hakları ve entelektüel faaliyet sonuçları (edebi, müzik, görsel-işitsel eserler ve fonogramlar, grafik ve tasarım çalışmaları, fotoğraf dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) dahil olmak üzere tüm nesneler, sonuçlar ve bilgiler için geçerlidir. eserler, bilgisayar programları ) Sitenin ayrı bölümlerinin bir parçası olarak, Kullanıcılara ve bu nesneleri Yöneticinin doğrudan katılımı olmaksızın Siteye bağımsız olarak oluşturan ve / veya yerleştiren diğer kişilere ait olabilir.

  1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcının hakları aşğıdaki gibidir:

3.1.1 Sitenin tüm bölümlerini ve belgelerini, diğer Kullanıcıların yayınlanmış materyallerini ve Yöneticinin çalışanları da dahil olmak üzere üçüncü şahısları gözden geçirmek,

3.1.2 Sitenin materyallerini, belgelerini bilimsel, araştırma, sosyal, sosyal açıdan faydalı ve ticari faaliyetlerle ilgili olmayan diğer meşru amaçlar için kullanmak;

3.1.3 Site ve/veya Yönetici ile ilgili bilgileri, bu Kuralların çıkarlarıyla çelişmeyen çeşitli bilgi kaynaklarında kendi adına yaymak.

3.1.4 Yöneticiye Sitenin işlevselliğini iyileştirmeye yönelik dilek ve tavsiyeler, ve yürürlükteki yasanın tespit edilen önemli ihlalleri veya Kullanıcının, diğer Kullanıcıların ve üçüncü tarafların yasal hak ve menfaatlerinin ihlalleriyle bağlantılı olarak itirazları göndermek.

3.2 Siteyi kullanırken Kullanıcı şunları yapmakla yükümlüdür:

3.2.1 Yürürlükteki yasa hükümlerine, bu Kurallara ve Yöneticinin özel belgelerine uymak,

3.2.2 Yürürlükteki yasanın veya Kuralların, Yöneticinin özel belgelerinin ihlaline yol açabilecekse, diğer Kullanıcılara kendi adlarına Siteye erişim sağlamamak,

3.2.3 Diğer kişilerin haklarını ve çıkarlarını ihlal edebilecek bilgi ve nesneler (bunlara bağlantılar dahil) yayınlamamak,

3.2.4 Diğer Kullanıcılar ile iletişim ve Sitenin diğer kullanımları sonucunda kendisi tarafından bilinen kişisel verileri (ev adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri, ICQ, anlık mesajlaşma programları, pasaport bilgileri, banka bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)

ve diğer Kullanıcıların ve üçüncü tarafların ilgili ön iznini almadan özel hayatları hakkında bilgileri  gizli tutmak ve diğer Kullanıcılara ve üçüncü şahıslara vermemek,

3.2.5 Bilgilerin yayınlanması veya erişim sağlanması da dahil olmak üzere, bu eylemlerin uygulanmasının yasallığı ve meşruluğu hakkında şüpheler varsa veya olması gerekiyorsa herhangi bir işlem yapmaktan kaçınmak,

3.2.6 Kullanıcının Sitede yayınladığı, diğer Kullanıcılara ilettiği herhangi bir bilgiden ve ayrıca diğer Kullanıcılar ile riski kendilerine ait olmak üzere gerçekleştirilen her türlü etkileşimden kişisel olarak sorumlu omak,

3.2.7 Kullanıcının Kurallara veya değişikliklere katılmaması durumunda Siteyi kullanmayı reddetmek.

3.3 Siteyi kullanırken, Kullanıcının aşağıdakileri yapması yasaktır:

3.3.1 Sitede başka bir kişi adına veya onun yerine Kullanıcı olarak görünmek. Aynı zamanda, Rusya Federasyonu mevzuatının öngördüğü şekilde ve biçimde gerekli yetkilerin alınmasına bağlı olarak, başka bir gerçek veya tüzel kişi adına ve adına görünmek mümkündür;

3.3.2 Aşağıdaki bilgileri yüklemek, depolamak, yayınlamak, dağıtmak ve kullanıma sunmak veya başka bir şekilde kullanmak:

3.3.2.1 tehditler içeren, itibarını ve itibarını veya ticari itibarını itibarsızlaştıran, aşağılayan, itibarsızlaştıran veya diğer Kullanıcıların, Yöneticinin veya üçüncü tarafların gizliliğini ihlal eden,

3.3.2.2 reşit olmayanların haklarını ihlal eden,

3.3.2.3 kaba veya müstehcendir, pornografik görüntüler ve reşit olmayanları içeren cinsel içerikli metinler veya sahneler içeren,

3.3.2.4 hayvanlara karşı insanlık dışı muamele sahneleri içeren,

3.3.2.5 intiharın araç ve yöntemlerinin bir tanımını, intihara yönelik herhangi bir kışkırtmayı içeren,

3.3.2.6 ırksal, dini, etnik nefret veya düşmanlığın teşvik eden ve/veya sağlayan,

3.3.2.7 aşırılıkçı materyalleri içeren,

3.3.2.8 suç faaliyetini teşvik eder veya suç eylemlerinin işlenmesi için tavsiye, talimat veya yönergeler içeren,

3.3.2.9, devlet ve ticari sırlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sınırlı erişim bilgileri, üçüncü şahısların özel hayatlarına ilişkin bilgiler içeren,

3.3.2.10  «dijital uyuşturucu» (insan beynini çift sesli vuruşlar yoluyla etkileyen ses dosyaları), ilaçların dağıtımı hakkında bilgiler, bunların üretimi için tarifler ve bunların kullanımına ilişkin ipuçları da dahil olmak üzere, uyuşturucu kullanımının çekiciliğini veya reklamını içeren,

3.3.2.11 Kullanıcıları yanıltarak veya güvenlerini ihlal ederek potansiyel olarak yasa dışı eylemlere yol açan,

3.3.2.12 ve ayrıca vatandaşların ve tüzel kişilerin diğer hak ve menfaatlerini veya Rusya Federasyonu mevzuatının gerekliliklerini ihlal eden.

3.3.3 Kullanıcıların ve üçüncü tarafların fikri mülkiyetini yasa dışı olarak yüklemek, depolamak, yayınlamak, dağıtmak ve erişim sağlamak veya başka bir şekilde kullanmak,

3.3.4 Sitenin diğer Kullanıcılarına rızaları olmadan toplu mesajlar göndermek,

3.3.5 Yazılımı kullanmak ve Sitenin veya Kullanıcıların kişisel sayfalarının normal işleyişini bozmaya yönelik eylemlerde bulunmak,

3.3.6 virüsleri, troyan ve diğer kötü amaçlı programları yüklemek, depolamak, yayınlamak, dağıtmak ve bunlara erişim sağlamak veya başka şekilde kullanmak,

3.3.7 Sitede bilgi toplamak ve/veya Site ve işlevselliği ile etkileşim kurmak için Yöneticinin özel izni olmadan otomatik komut dosyaları (programlar, botlar) kullanmak,

3.3.8 Aldatma, güven ihlali, bilgisayar korsanlığı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde başka bir Kullanıcının oturum açma bilgilerine ve şifresine erişmeye çalışmak,

3.3.9 Diğer kişilerin kişisel verilerinin yasa dışı olarak toplanması ve işlenmesi,

3.3.10 Yönetici ile ayrı Kurallar uyarınca Kullanıcıya bu tür eylemlere açıkça izin verilmedikçe, Siteyi Yönetici tarafından sağlanan arayüz (interface) dışında başka bir şekilde kullanmak,

3.3.11  Siteyi kullanmak için erişimi çoğaltmak, çoğaltmak, kopyalamak, satmak, ticaretini yapmak ve yeniden satmak, verileri ve komutları dahildir, herhangi bir amaç için,

Bu Kuralın veya Yönetici ile ayrı bir Kuralın şartlarına uygun olarak Kullanıcıya bu tür eylemlere açıkça izin verildiği durumlar hariçtır,

3.3.12 Sitenin Yönetici tarafından oluşturulan özel bölümlerinin dışında ticari ve siyasi reklamlar yerleştirmek;

3.3.13 Yöneticinin görüşüne göre istenmeyen, Sitenin oluşturulma amaçlarına uymayan, Kullanıcıların çıkarlarını ihlal eden veya başka nedenlerle Sitede yayınlanması istenmeyen diğer bilgileri yayınlamak.

  1. Yöneticinin Hak ve Yükümlülükleri

4.1 Yönetici, Site’nin işleyişini ve performansını sağlar ve teknik arızalar ve kesintiler olması durumunda sitenin performansını derhal eski haline getirmeyi taahhüt eder. Sitenin işleyişinde meydana gelen geçici arıza ve kesintilerden ve bunların sebep olduğu bilgi kayıplarından Yönetici sorumlu değildir. Yönetici, Siteden veya Sitede yayınlanan bağlantılardan materyal indirmekten veya bunlarla ilişkili olarak Kullanıcının veya başka bir kişinin bilgisayarına, mobil cihazlarına, diğer herhangi bir ekipmana veya yazılıma gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.

4.2 Yönetici, Sitenin işleyişi ile ilgili istatistiksel bilgileri ve ayrıca Kullanıcıların çeşitli hedef kitlelerine reklam bilgilerinin hedefli olarak gösterilmesini sağlamak için Kullanıcı bilgilerini elden çıkarma hakkına sahiptir.

4.3 Yönetici, Kullanıcıya Sitenin gelişimi ve işlevselliği hakkında bilgi gönderme ve kendi faaliyetlerinin reklamını yapma hakkına sahiptir.

4.4 Site ve Sitenin tüm komut dosyaları, uygulamaları, içeriği ve tasarımı dahil olmak üzere işlevselliği «olduğu gibi» sağlanmaktadır. Yönetici, sitenin veya işlevselliğinin belirli kullanım amaçları için uygun olabileceği veya olmayabileceğine dair tüm garantileri reddeder. Yönetici, Sitenin kullanımından ve/veya işlevselliğinden kaynaklanan herhangi bir özel sonucu garanti edemez ve vaat etmez.

4.5 Kullanıcı, Siteyi kullanarak, Siteden veya onun yardımıyla herhangi bir materyali riski kendisine ait olmak üzere aldığını kabul eder ve Kullanıcı’nın cihazına veya üçüncü şahıslara verebileceği zararlar, veri kaybı veya başka herhangi bir zarar da dahil olmak üzere bu materyallerin kullanımının olası sonuçlarından kişisel sorumluluk taşır.

4.6 Yönetici; site, sitenin içeriği veya diğer kişilerin siteyi kullanarak eriştiği diğer materyaller, site yöneticisi bu tür bir zarar olasılığını uyarmış veya belirtmiş olsa bile,  hiçbir koşulda kullanıcıya veya herhangi bir üçüncü şahısa karşı, kayıp kar veya veri kaybı dahil olmak üzere herhangi bir dolaylı, tesadüfi, kasıtsız zarardan, şeref, haysiyet veya ticari itibarın zedelenmesinden sorumlu tutulamaz.

4.7 Yönetici, Kullanıcı’nın kişisel verilerini Kurallara uymak amacıyla işlediğinden, kişisel verilerle ilgili mevzuat hükümleri nedeniyle, Kullanıcı’nın kişisel verilerinin işlenmesi için rızası aranmaz. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi, Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilir.

  1. Fikri Hak Reddi

5.1 Tasarım öğeleri, metinler, grafikler, resimler, videolar, komut dosyaları, programlar, müzikler, sesler ve diğer nesneler ve bunların koleksiyonları (bundan böyle İçerik olarak anılacaktır) dahil olmak üzere Sitede yayınlanan tüm nesneler, Yöneticinin ve diğer telif hakkı sahiplerinin  münhasır haklarına tabidir, bu nesnelerin tüm hakları saklıdır.

5.2 Yürürlükteki yasaların yanı sıra Kurallar tarafından sağlananlar dışında, hiçbir İçerik önceden telif hakkı sahibinin izni  verilmeden kısmen veya tamamen kopyalanamaz (çoğaltılamaz), işlenemez, dağıtılamaz, bir çerçevede görüntülenemez, yayınlanamaz, indirilemez, iletilemez, satılamaz veya başka bir şekilde kullanılamaz, telif hakkı sahibinin, İçeriğin herhangi bir kişi tarafından ücretsiz kullanımına rıza gösterdiği durumlar dışında. İçeriğin ticari ve/veya ticari olmayan amaçlarla veri tabanı oluşturmak ve/veya Kullanım yöntemi ne olursa olsun İçeriğin tamamının veya bir kısmının kullanılması amacıyla çoğaltılması, kopyalanması, toplanması, sistemleştirilmesi, depolanması, aktarılması, Yöneticinin izni olmadan izin verilmez.

5.3 Erişimi münhasıran ticari olmayan kişisel kullanım için elde edilen İçeriğin Kullanıcı tarafından kullanımı, tüm yazarlık işaretlerinin (telif hakkı veya münhasır hakların korunması) veya diğer yazarlık bildirimlerinin korunması, yazarın adının değişmeden korunması, eser değişmeden korunması koşuluyla izin verilir.

5.4 Sitenin veya İçeriğin, Kurallarda izin verilen durumlar veya telif hakkı sahibinin bu tür bir kullanıma açık rızası dışında, telif hakkı sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.

5.5 Kullanıcı, Sitede veya onun yardımıyla yüklediği veya başka bir şekilde kamuya açık hale getirdiği (yayınladığı) herhangi bir İçerik veya diğer bilgilerden kişisel olarak sorumludur. Kullanıcı, Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak kendisine devredilen veya kendisine devredilen bu tür eylemleri gerçekleştirmek için uygun haklara sahip değilse, Siteye İçerik yükleme, aktarma veya yayınlama hakkına sahip değildir.

5.6 Kurallardaki hiçbir şey Kullanıcıya ticari adı, ticari markaları, alan adlarını ve diğer ayırt edici markaları kullanma hakkını vermez, Sitenin Yöneticiye ait ayrı bölümlerinin bir parçası olarak entelektüel faaliyetin sonuçları (edebi, müzikal, görsel-işitsel eserler ve fonogramlar, grafik ve tasarım çalışmaları, fotoğraf çalışmaları, bilgisayar programları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) dahil. Yöneticinin ticari adını, ticari markalarını, alan adlarını ve diğer ayırt edici markalarını kullanma hakkı, yalnızca Yönetici ile yazılı anlaşma ile verilebilir. Ticari adın, ticari markaların, alan adlarının ve diğer ayırt edici markaların yasa dışı kullanımı yürürlükteki yasalara göre kovuşturulacaktır.

  1. Üçüncü Taraf Siteleri ve İçeriği

6.1 Site, İnternet’teki diğer sitelere (üçüncü şahıs siteleri) bağlantıların yanı sıra makaleler, fotoğraflar, çizimler, grafikler, müzikler, sesler, videolar, bilgiler, uygulamalar, programlar ve üçüncü şahıslardan kaynaklanan (Üçüncü Şahıs İçeriği), entelektüel faaliyetin sonucu olan ve Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak korunan diğer İçerikleri içerir (veya içerebilir).

6.2 Bu üçüncü taraflar ve İçerikleri, belirli gereksinimlere (gerçeklik, tamlık, bütünlük, vb.) uygunluk açısından Yönetici tarafından kontrol edilmez. Yönetici, Kullanıcının Site veya Üçüncü Şahıs İçeriği aracılığıyla eriştiği üçüncü şahıs web sitelerinde, üçüncü şahıs web sitelerinde veya İçeriklerinde ifade edilen görüşler veya beyanlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yayınlanan hiçbir bilgiden sorumlu değildir.

6.3 Kullanıcı Siteden ayrılmaya ve üçüncü şahıs sitelerine gitmeye veya üçüncü şahıs programları kullanmaya veya kurmaya karar verirse, Kurallar hem gerçek hem de sanal diğer siteler veya halka açık yerler için geçerli olmadığından, riski kendisine aittir. Diğer eylemlerde, Kullanıcı, İçeriğini kullanmayı amaçladığı kişilerin iş uygulamaları da dahil olmak üzere geçerli kurallar ve politikalar tarafından yönlendirilmelidir.

  1. Uyuşmazlıkların ve itirazların çözümü

7.1 Kurallar ile ilgili olarak Yönetici’ye yapılan itiraz, öneri ve iddialar ve Site’nin işleyişi, sitenin kullanımı sırasında üçüncü kişilerin hak ve menfaatlerinin ihlali ile ilgili tüm sorular, ayrıca ilgili kişiler tarafından yetkilendirilen talepler için Yönetici’nin kayıtlı olduğu yerin adresine gönderilebilir.

7.2 Sitenin işleyişi ve gelişimi ile ilgili olarak, Yönetici, Rusya Federasyonu mevzuatı, Kurallar ve Kullanıcılara Sitenin belirli işlevlerine erişim sağlanmasını düzenlemek için Yönetici tarafından geliştirilen veya geliştirilebilen ve kabul edilebilen diğer özel belgeleri kılavuz edinir.  

7.3 Kurallar, Rusya Federasyonu yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır.

Kurallar tarafından düzenlenmeyen konular, diğer ilgili yasalara yasal atıfta bulunma olasılığına halel getirmeksizin, Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak çözülür.

7.4 Kuralların uygulanmasıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık veya anlaşmazlık olması durumunda, Kullanıcı ve Yönetici, aralarında müzakereler yoluyla bunları çözmek için her türlü çabayı gösterecektir. Anlaşmazlıkların müzakereler yoluyla çözülmemesi durumunda, anlaşmazlıklar Rusya Federasyonu’nun mevcut mevzuatında öngörülen şekilde çözüme tabidir.

7.5 Kurallar, süresiz olarak geçerlidir.

7.6 Herhangi bir nedenle Kuralların bir veya daha fazla hükmünün geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi, kalan hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez.